Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe storitev SMS DIETA
 1. Splošne določbe
 2. Pravila in pogoji uporabe
 3. Zasebnost in varstvo podatkov
 4. Zavrnitev odgovornosti
 5. Reklamacije
 6. Kršitve
 7. Splošno

1. Splošne določbe

Splošni pogoji uporabe sms storitev spletne strani www.smsdieta.si so splošni pogoji poslovanja sistema SMS DIETA, ki jo upravlja podjetje Tobonet spletni sistemi d.o.o., Cesta v gorice 8, 1000 Ljubljana.
Storitve uporabljajte tudi v skladu z navodili in priporočili ponudnika.

Definicije pojmov:

Ponudnik storitve je družba Tobonet spletni sistemi d.o.o., Cesta v gorice 8, 1000 Ljubljana, ki storitev trži in za storitev odgovarja.

Ponudnik tehnologije je družba Tobonet spletni sistemi d.o.o.

Ponudnik poti za posredovanje SMS sporočil je družba Mobitel d.d. oziroma Si.mobil d.d. v primeru uporabnikov omrežja Si.mobil.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel (ali Si.mobil d.d.) in telekomunikacijske storitve (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja družbe Mobitel d.d ali Si.mobil d.d.) se pri uporabi sistema SMS DIETA uporabljajo smiselno.

Uporabnik servisov SMS DIETA je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi pogoji.

Uporaba SMS DIETA servisov se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitve ponudnika na spletni strani ponudnika, na način, pod pogoji in v skladu s temi Splošnimi pogoji ter drugimi navodili.

SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.

Prejeto SMS sporočilo je kratko tekstovno sporočilo SMS, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku oziroma s katerim na njegovo SMS sporočilo odgovori. Mobitel ali Si.mobil v skladu z dogovorom s ponudnikom nekatere od teh SMS sporočil (plačljiva SMS sporočila) uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v točki Plačilo storitev.

2. Pravila in pogoji uporabe

2.1 Pravila in pogoji sodelovanja

V servisih lahko sodelujejo, vsi naročniki Mobitela, Debitela in Mobiuporabniki ter vsi Si.mobilovi uporabniki (naročniki ali uporabniki predplačilnega sistema HALO) (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo ponudnika poti. Uporabnik mora s prijavo na spletni strani potrditi, da je seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji. V primeru, da se uporabnik s Splošnimi pogoji ne strinja, pri storitvah, ki so predmet teh Splošnih pogojev ne more sodelovati.


2.2 Pristop k storitvi

Uporabnik se naroči na določeno storitev in skladno z nastavitvami, ki si jih določijo na spletni strani www.smsdieta.si prejemajo SMS sporočila za čas trajanja storitve oz do odjave od storitve. Število prejetih SMS sporočil je odvisno od naročene storitve. Registracija uporabnika poteka preko interneta, kjer si vsak uporabnik na spletni strani ustvari svoj račun. Uporabnik se mora strinjati s splošnimi pogoji, za kar je ob registraciji primoran obkljukati polje ‘Strinjam se s splošnimi pogoji’ na naslovu: www.smsdieta.si/pu/. V nasprotnem primeru sistem zavrne uporabnikovo zahtevo po prijavi. Uporabnik po uspešni registraciji na telefon v obliki SMS sporočila prejme aktivacijsko kodo, s katero potrdi svojo identiteto in strinjanje s temi pogoji. Uporabnik se lahko prijavi in odjavi od posamezne storitve preko spletne strani, prav tako, si preko spletne strani spreminja vse morebitne nastavitve.

Ponudnik uporabniku ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je uporabnika vključil na seznam prejemnikov periodičnih SMS ali MMS sporočil, pošlje SMS potrdilo.
SMS potrdilo je sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku in vključuje besedilo:
‘S sodelovanjem ste se prijavili na SMS dieto. Prejeli boste n SMS sporočil. Cena sporočila 25/0,1 SIT/EUR z DDV Odjava: tel. 01/4232170 Tobonet d.o.o.’
To sporočilo je za uporabnika brezplačno.


2.3 Odjava od storitve

Uporabnik se lahko prijavi in odjavi od posamezne storitve preko spletne strani www.smsdieta.si, prav tako, si preko spletne strani spreminja vse morebitne nastavitve. Odjavi se lahko tudi na podlagi pisnega zahtevka ali pa se obrne na našo reklamacijsko službo.


2.4 Klubi in klubska sporočila

Uporabnik s sodelovanjem pri storitvi postane član mobilnega kluba SMS dieta. Poleg SMS sporočil za naročene storitve, lahko člani mesečno prejemajo najpomembnejša obvestila, ugodnosti in novice SMS dieta. Član lahko mesečno prejme do 4 takšna brezplačna sporočila.


2.5 Odjava (klubska sporočila)

Uporabnik se lahko v kateremkoli trenutku odjavi iz kluba (prejemanja brezplačnih 4 sporočil na mesec) na spletni strani www.smsdieta.si, ali preko naše reklamacijske službe, enako velja v kolikor bi se želel odjaviti samo od določene storitve (diete).


2.6 Pravila obnašanja

Nekateri servisi SMS DIETA omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in objavljanje tekstov v javnih medijih.

Ponudnik SMS DIETA storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Splošne pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih sporočil, oziroma jim onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino SMS sporočil, ki jih uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev SMS DIETA zaveže, da:
 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema,
 • če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.


2.7 Starost in odgovornost

Za uporabo storitev SMS DIETA ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno s temi splošnimi pogoji ali navedeno na spletni strani www.smsdieta.si.


2.8 Plačilo storitev

V SMS sistemu so nekatere storitve plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev ‘dodatne storitve Mob postaje’. Uporabniki predplačinških sistemov lahko uporabljajo storitev v kolikor imajo zagotovljeno dobroimetje na svojem računu.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja družbe Mobitel d.d. ali Si.mobil d.d.

Cenik:
 • Obvestilo o obroku: 25/0.1 SIT/EUR
 • Sporočilo z aktivacijsko kodo: 0 SIT/EUR
 • Potrdilo o prijavi v klub: 0 SIT/EUR
 • Potrdilo o odjavi iz kluba: 0 SIT/EUR
 • Sporočilo kluba SMS dieta: 0 SIT/EUR
 • Reklamna sporočila: 0 SIT/EUR.

Cene vključujejo DDV.

Primer izpisa računa po uporabi storitve:
Ime storitve Uporaba storitve Namen dogodka Ime dohodnega SMS Cena v SIT z DDV
SMS DIETA SMS Poštar SMS dieta NA1 025 SMS dieta NA1 025 25
* Cene vključujejo DDV.


3. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli družbi Tobonet spletni sistemi d.o.o. ter ponudniku tehnologije zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z zakonodajo. Ponudnik storitev SMS DIETA, se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnal skrbno in v skladu z zakonodajo, ter jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
 • pred uporabo natančno preberite navodila! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za uspešnost diet, ter kakršnekoli morebitne zdravstvene težave, ki bi jih uporabniki utrpeli pri uporabi storitev.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Ponudnik poti zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se ponudnik poti obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka ponudnik poti sporočilo zavrže. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, ponudnik poti opravljeno storitev le-temu zaračuna.

V kolikor je bila storitev s strani ponudnika opravljena, ponudnik poti opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Mobitel d.d. in Si.mobil d.d..

5. Reklamacije

Vse reklamacije, ki se nanašajo na storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače.

Tobonet spletni sistemi d.o.o.,
Cesta v gorice 8, 1000 Ljubljana
telefon: 01/4232170
e-pošta:
Delovni čas reklamacij: Delovniki od 10 – 17 ure

V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na delovanje storitve, kvaliteto, vsebino oz. organizacijske storitve, se ponudnik Tobonet spletni sistemi d.o.o. zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil udeležencu znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja mobilnega operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

6. Kršitve

Ponudnik sistema SMS DIETA bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

7. Splošno

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.smsdieta.si. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in v Splošni pogojih.